Ông Somkid cũng đã yêu cầu các chuyên gia đàm phán thương mại khẩn trương hoàn thành đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm nay.

Quyền Bộ trưởng Thương mại Chutima Bunyapraphasara cho biết, bộ này sẽ triệu tập một cuộc họp nhóm công tác về CPTPP vào tháng này để xem xét tiến hành một nghiên cứu về những lợi ích và tác động của việc gia nhập hiệp định trên. Kết quả nghiên cứu sẽ được trình lên nội các chính phủ xem xét trong tháng 3 tới.

TTXVN