leftcenterrightdel

Các đại biểu tham gia hội đồng đánh giá cơ sở đề tài.

Xác định danh tính liệt sĩ (DTLS) còn thiếu thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đền ơn đáp nghĩa, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là nhiệm vụ to lớn, khó khăn, lâu dài. Việc thu thập, xử lý dữ liệu "thông tin về liệt sĩ" còn thiếu thông tin khâu quan trọng, là giải pháp chủ yếu, hiệu quả trong việc xác minh, bổ sung thông tin đối với hài cốt liệt sĩ (HCLS), mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin, nhất là đối với số lượng lớn mộ liệt sĩ còn thiếu một phần thông tin.

Quá trình thực hiện quy trình liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng cao của các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp xác minh, bổ sung thông tin; hoàn thiện, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sĩ. 

Để quy trình thu thập, xử lý dữ liệu "thông tin về liệt sĩ" bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, Ban chủ nhiệm đề tài đề nghị giao Bộ Quốc phòng chủ trì, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định DTLS còn thiếu thông tin; sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về nhiệm vụ xác định DTLS còn thiếu thông tin phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; đề nghị cấp có thẩm quyền cho chủ trương thành lập bộ phận lâm thời, chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ này; tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là trong việc thu thập, tìm kiếm và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến liệt sĩ, HCLS và mộ liệt sĩ.

Các ý kiến phát biểu đánh giá cao chất lượng nghiên cứu và nỗ lực của Ban chủ nhiệm đề tài, nhất là việc đề xuất bộ quy trình thu thập, xử lý dữ liệu "thông tin về liệt sĩ" còn thiếu thông tin theo mục tiêu đã xác định; kết quả nghiên cứu đáng tin cậy; các đề xuất, kiến nghị của đề tài sát  thực tiễn. Hội đồng đã nhất trí thông qua nghiệm thu đề tài.

Tin, ảnh: ANH QUÂN