Thực hiện kế hoạch tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô năm 2018 - 2019, sau hơn 2 tháng triển khai, thực hiện nhiệm vụ, đến nay, đội quy tập của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bum, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, trong đó, địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng tìm được 32 hài cốt, có 1 hài cốt liệt sĩ có tên là Tô Văn Chỉ, sinh năm 1938, tìm được tại bản Phà Lăn, huyện Mường Mộc; 2 hài cốt liệt sĩ tìm được trên địa bàn tỉnh Viêng Chăn và 8 hài cốt liệt sĩ tìm được ở tỉnh Xây Sổm Bum.

Đánh giá kết quả kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu đã đánh giá cao kết tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tinh thần khắc phục khó khăn, vượt qua mọi điều kiện về địa hình, thời tiết của cán bộ, nhân viên đơn vị; bên cạnh đó, hệ thống hồ sơ quy tập, sổ sách đăng ký thống kê, công tác hậu cần, kỹ thuật, các hoạt động dân vận, nắm thông tin về mộ liệt sĩ, công tác đảm bảo chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội cũng được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm, chú trọng đem lại hiệu quả thiết thực.

Cũng trong dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 cũng đã có buổi làm việc với Ban công tác đặc biệt tỉnh Xiêng Khoảng để nắm tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn mùa khô năm 2018 – 2019; trao đổi, thống nhất một số chủ trương, biện pháp phối hợp nâng cao hiệu quả hợp tác quy tập trong thời gian tới.    

HỒ VIỆT