/tieu-diem/p/4682
/tieudiem
Góp phần tôn vinh hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế
go top