Học viện Quốc phòng khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 82

Học viện Quốc phòng khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 82

Người thầy 20 năm dạy học miễn phí

Người thầy 20 năm dạy học miễn phí

"Bảo bối" của người cựu chiến binh

Vẹn nguyên nỗi nhớ

Vẹn nguyên nỗi nhớ

Đếm sao để dò đường

Đếm sao để dò đường

 Những

Những "món nợ" theo suốt cuộc đời

Kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển

Kỳ tích Đường Hồ Chí Minh trên biển

Bài 3: Những con tàu mang tên Phương Đông

Bài 3: Những con tàu mang tên Phương Đông

Thực hiện Nghị quyết 128: Vì sao có sự thiếu đồng bộ giữa các địa phương?

Thực hiện Nghị quyết 128: Vì sao có sự thiếu đồng bộ giữa các địa phương?

Ngày này năm xưa 18-10-1946: Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh

Ngày này năm xưa 18-10-1946: Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh

Khơi thông đầu tư công

Khơi thông đầu tư công

 Nghiên cứu khoa học - 3 vấn đề cần suy ngẫm

Nghiên cứu khoa học - 3 vấn đề cần suy ngẫm

Bảo đảm thông tin liên lạc cho tuyến vận tải chiến lược biển

Bảo đảm thông tin liên lạc cho tuyến vận tải chiến lược biển

Nếu cán bộ nào cũng nghĩ cho dân, cho nước!

Nếu cán bộ nào cũng nghĩ cho dân, cho nước!

Lưu luyến chia tay người lính tuyến đầu

Lưu luyến chia tay người lính tuyến đầu

Quyết tử cùng những con tàu

Quyết tử cùng những con tàu

Tình người lan tỏa trong tâm dịch

Tình người lan tỏa trong tâm dịch

Bản lĩnh chiến sĩ tàu không số

Bản lĩnh chiến sĩ tàu không số

Bài 2: Những chuyến tàu mang khát vọng giải phóng quê hương

Bài 2: Những chuyến tàu mang khát vọng giải phóng quê hương