Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Đại tá Đặng Xuân Liêm mong muốn các học viên sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, nghiên cứu, tiếp thu các kiến thức khoa học quân sự, kỹ thuật quân sự để về vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn các đơn vị trong toàn quân, phục vụ cho công tác quốc phòng của đất nước. Các học viên cũng cần nâng cao tinh thần kỷ luật, chấp hành tốt các quy chế đối ngoại quân sự, quy định pháp luật của Việt Nam và các nước sở tại mà học viên theo học. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện và đảm bảo tốt mọi chế độ quyền lợi cho học viên an tâm học tập, nghiên cứu và công tác.

Tặng hoa, quà lưu niệm cho các học viên đi học tập nước ngoài. 

Nhận nhiệm vụ đi học tập nghiên cứu tại các nước năm nay có hơn 200 học viên là các bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong quân đội. Các học viên sẽ theo học lớp chiến lược, chiến dịch và các chuyên ngành kỹ thuật quân sự.

Tin, ảnh:  DUY VĂN