leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Viện Đại học Mở Hà Nội đối thoại với sinh viên. 

Tại buổi đối thoại, đại diện lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các phòng, ban, khoa đã lắng nghe và trao đổi nhiều vấn đề được các học viên, sinh viên đề cập. Trong đó, các ý kiến tập trung xoay quanh việc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường; công tác thi đua khen thưởng; công tác nghiên cứu khoa học... Trước đó, chương trình đối thoại với học viên, sinh viên đã được tiến hành từ giữa tháng 3-2017 ở các cấp cơ sở. Qua các lớp, khoa đào tạo, hàng trăm ý kiến của sinh viên đã được tập hợp, gửi lên lãnh đạo khoa, viện. Qua đối thoại dân chủ, cởi mở, các ý kiến đã được lãnh đạo viện tiếp thu và giải quyết một cách thấu đáo, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của học viên, sinh viên và nâng cao tính dân chủ trong môi trường học đường.

PGS, TS Nguyễn Mai Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện Đại học Mở Hà Nội nhấn mạnh: Việc tổ chức các cuộc đối thoại cởi mở giữa lãnh đạo viện, cán bộ, giảng viên với học viên, sinh viên không chỉ là một kênh để tiếp thu các ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học viên, sinh viên từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công tác đào tạo của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng của công tác dạy học, nghiên cứu khoa học của Viện Đại học Mở Hà Nội.

Cũng tại Buổi đối thoại, Viện Đại học mở Hà Nội đã trao giải cho các tập thể và cá nhân đạt giải cao trong kỳ thi Olypic tiếng Anh và Tin học năm học 2016-2017.

Tin, ảnh: DUY VĂN