Trao Huy hiệu Đảng tặng Đại tướng Phùng Quang Thanh và Đại tướng Ngô Xuân Lịch

11/09/2018 17:33
go top