leftcenterrightdel
Heo vàng “chào” xuân. Ảnh: TUẤN HUY
leftcenterrightdel

Hoa xuân trên vùng cao Việt Bắc. Ảnh: MỸ LỆ

leftcenterrightdel
Chiến sĩ trẻ trên đảo Song Tử Tây. Ảnh: MINH TRƯỜNG
leftcenterrightdel
Xuất bán đạm Phú Mỹ. Ảnh: CTV