Thỏa thuận này nhằm phát huy thế mạnh, huy động nguồn lực tổng hợp của mỗi bên để tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu các địa danh du lịch được số hóa bằng công nghệ 360 độ.

Hai bên sẽ cùng xây dựng cổng thông tin và ứng dụng du lịch VNTrip 360 độ; cung cấp giải pháp công nghệ truyền thông cho du lịch, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch điện tử; đồng thời, cung cấp công nghệ, kết nối và mở rộng hợp tác với địa phương, doanh nghiệp trong phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm công nghệ số phục vụ khách du lịch.

Tổng cục Du lịch sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin quảng bá du lịch sẵn có cho VNTrip để quảng bá tới du khách trong nước và quốc tế... nhằm giới thiệu hình ảnh du lịch Việt Nam.

LAN DỊU