Theo đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ Công thương để chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại. Đặc biệt, hai bên sẽ khẩn trương kết nối trực tuyến Cổng dịch vụ công trực tuyến/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Công thương với hệ thống thông tin điện tử của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện các tỉnh, thành phố để tiếp nhận thông tin về tình trạng xử lý TTHC thuộc ngành Công thương, qua đó tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm rõ về những TTHC thực hiện qua Bưu điện, Bộ Công thương sẽ rà soát và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ. Những TTHC đơn giản sẽ được Bộ Công thương chuyển giao cho bưu điện đảm nhiệm từ cả hai công đoạn: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ mà tổ chức, doanh nghiệp và người dân yêu cầu.

leftcenterrightdel
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh, trong số 291 thủ tục hành chính ở cấp trung ương, bộ đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối 173 dịch vụ, đạt tỷ lệ 60%. Để tận dụng lợi thế mạng lưới của Bưu điện Việt Nam lan tỏa đến cấp xã, tạo điều kiện hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết ở cùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là những trường hợp ít khi sử dụng internet. Việc có một đơn vị đứng ra tư vấn giúp người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến là rất cần thiết. Với mạng lưới trải rộng tới tận cấp xã, Bưu điện Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người dân từng bước thực hiện các thủ tục hành chính qua kênh trực tuyến, đồng thời cũng là cánh tay vươn dài để các bộ, ngành tiếp cận người dân ở vùng sâu vùng xa, từng bước mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng mong muốn Bộ Công thương sớm kết nối trực tuyến cổng dịch vụ công trực tuyến với hệ thống thông tin điện tử của Bưu điện Việt Nam. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Việt Nam trong đào tạo, tập huấn cho nhân viên bưu điện về các quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương để cung cấp cho người dân, doanh nghiệp sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả nhất.

Tin, ảnh: THANH HÀ