Đồng thời khẩn cấp nắm lại số liệu tàu, thuyền, đặc biệt là tàu xa bờ; thường xuyên theo dõi diễn biến cơn bão, giữ liên lạc với các chủ tàu và thông báo cho chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến của bão để có các biện pháp phòng tránh phù hợp.

UBND các địa phương tổ chức thông tin cho người dân, khách du lịch biết về diễn biến cơn bão, rà soát từng địa bàn dân cư cụ thể để có phương án phòng tránh, di chuyển dân về nơi an toàn; tổ chức gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy sản, nắm lại số người đang có mặt tại các điểm nuôi trồng thủy sản để sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.

Các ngành Du lịch, Giao thông Vận tải sẵn sàng các phương án di dời khách du lịch, cấm biển khi có yêu cầu; chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn tại các ngầm, tràn giao thông.

Các lực lượng vũ trang sẵn sàng nhân lực, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Căn cứ vào diễn biến của bão, lực lượng Bộ đội Biên phòng chuẩn bị phương án bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú...

TTXVN