Trong đó 16.687 trường hợp phải nằm viện điều trị, theo dõi và 187 trường hợp tử vong tại các bệnh viện, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện; 313 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, không có ca tử vong; có 62 trường hợp cấp cứu do chất nổ khác, trong đó có một trường hợp tử vong. Đặc biệt, số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 42,2%.

Cũng trong 8 ngày nghỉ Tết đã có 5.303 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 1,7% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện, 58% trong số đó (3.095 ca) phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 15 trường hợp tử vong.

Tổng số ca cấp cứu do đánh nhau trong ngày 5 Tết là 527 trường hợp, giảm 18,5% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất, số ca nặng phải nhập viện điều trị, theo dõi là 364 trường hợp, giảm 19,3% so với cùng ngày Tết Mậu Tuất), số ca xác định do rượu, bia là 45 trường hợp tăng 12,5 %, có 65 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên, có 1 ca tử vong, so với 5 ca cùng ngày Tết Mậu Tuất 2018.

Ngày 9-2, Sở Y tế Hà Nội cho biết sau 6 ngày nghỉ Tết (từ 7 giờ ngày 2-2 đến 7 giờ 8-2), tổng số ca khám cấp cứu tại các bệnh viện là 9.940 ca. Trong đó, khám cấp cứu do tai nạn là 1.845 ca (số ca khám tai nạn giao thông là 838, số còn lại là tai nạn do nguyên nhân khác); tổng số ca đẻ: 1.180 ca. Cũng trong những ngày trên, số ca tử vong là 20. Trong đó tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn có 10 trường hợp; tiếp đến là tại Bệnh viện Ung bướu (4 trường hợp), Bệnh viện đa khoa Đống Đa (3 trường hợp)... 

THÁI SƠN